ChildrensCreoleBooks: Children's Books and Stories in Haitian Creole, English, French etc

@Chandesperans

Sunday, July 13, 2014

Le Monn Se Pa Lakay Mwen - This World Is Not My World: Sing in Haitian Creole - Melodies Joyeuses!

Le Monn Se Pa Lakay Mwen (This World Is Not My Home)

39 Melodies Joyeuses 1. Le monn se pa lakay mwen,

Nan syèl la m prale

Trezò mwen ak kè mwen

Anwo yo tout fikse

Mwen tande zanj yo

K’ap rele mwen ale la

E mwen pa kab santi’m

Twòp alèz isiba

Refren/Kè (Refrain)

Jezi ou konnen, ou se sèl zanmi mwen

Si ou pa pran mwen nan syèl,

O Seyè sa mwen fè?

Mwen tande zanj yo k’ap rele mwen ale la

E mwen pa kab santi mwen alèz isi-ba 2.

Mwen konnen mwen pa diy (dign),

Mwen se yon vil pechè

Men mwen gen tout espwa’m

Ke Jezi se sovè’m

Se Jezi kite mouri

Sou lebwa kalvè

E li te sove nanm mwen pou letènite 3.

Mwen gen kèk byenneme

ki devanse’m deja

Yo nan bra de Jezi,

E y-ape tann mwen la

Mwen gen pou rete,

Lite kon yon bon sòlda

Men Jezi, lè ou rele’m,

M-a vin avèk jwa


Thanks for your request of the most favorite Haitian songs of inspiration, faith, and consecration. Your requests have allowed us to continue this online ministry.

Purchase one of these titles to support this ministry


Disc ID: 6377 Disc Name: Sing The Haitian Children's Choruses Buy Now From CCNow

or

Quantity

Disc ID: 3064

Disc Name: Haitian Chants of Hope Buy Now From CCNow

or

Quantity

Disc ID: 3068 Disc Name: Most Popular Haitian Children's Church Choruses Buy Now From CCNow or

Quantity

Disc ID: 3122 Disc Name: Learn Haitian Creole in one Week CD Buy Now From CCNow or

Quantity

Disc ID: 3133 Disc Name: Ann Pale Yon Ti Kreyol CD - Ann Pale Kreyol Audio Buy Now From CCNow or

Quantity

Disc ID: 4291 Disc Name: Most Popular Haitian Church Choruses and Hymns Buy Now From CCNow or

Quantity

Disc ID: 6068 Disc Name: The Definitive Quick Haitian Creole Grammar Audio Buy Now From CCNow or

Quantity

Disc ID: 6069 Disc Name: Quick Haitian Creole Grammar Audiobook Part 2 - Buy Now From CCNow or

Quantity

Disc ID: 6363 Disc Name: Top Haitian Creole/Spanish/English Multilingual CD Buy Now From CCNow or

Quantity

Disc ID: 6365 Disc Name: Your Selected Haitian Creole and French Songs Buy Now From CCNow or

Quantity

Disc ID: 11454 Disc Name: Del Creole al Espanol - Palabras y Verbos Buy Now From CCNow or

Quantity

Disc ID: 6363 Disc Name: Top Haitian Creole/Spanish/English Multilingual CD Buy Now From CCNow

or

Quantity

Disc ID: 3122

Disc Name: Learn Haitian Creole in one Week CD Buy Now From CCNow

or

QuantityDisc ID: 6377 Disc Name: Sing The Haitian Children's Choruses Buy Now From CCNow

or

Quantity

Disc ID: 3064

Disc Name: Haitian Chants of Hope Buy Now From CCNow

or

Quantity

Disc ID: 3068 Disc Name: Most Popular Haitian Children's Church Choruses Buy Now From CCNow or

Quantity

Disc ID: 3122 Disc Name: Learn Haitian Creole in one Week CD Buy Now From CCNow or

Quantity

Disc ID: 3133 Disc Name: Ann Pale Yon Ti Kreyol CD - Ann Pale Kreyol Audio Buy Now From CCNow or

Quantity

Disc ID: 4291 Disc Name: Most Popular Haitian Church Choruses and Hymns Buy Now From CCNow or

Quantity

Disc ID: 6068 Disc Name: The Definitive Quick Haitian Creole Grammar Audio Buy Now From CCNow or

Quantity

Disc ID: 6069 Disc Name: Quick Haitian Creole Grammar Audiobook Part 2 - Buy Now From CCNow or

Quantity

Disc ID: 6363 Disc Name: Top Haitian Creole/Spanish/English Multilingual CD Buy Now From CCNow or

Quantity

Disc ID: 6365 Disc Name: Your Selected Haitian Creole and French Songs Buy Now From CCNow or

Quantity

Disc ID: 11454 Disc Name: Del Creole al Espanol - Palabras y Verbos Buy Now From CCNow or

Quantity

Disc ID: 6363 Disc Name: Top Haitian Creole/Spanish/English Multilingual CD Buy Now From CCNow

or

Quantity

Disc ID: 3122

Disc Name: Learn Haitian Creole in one Week CD Buy Now From CCNow

or

Quantity

No comments:

Post a Comment