ChildrensCreoleBooks: Children's Books and Stories in Haitian Creole, English, French etc

@Chandesperans

Sunday, January 6, 2013

A la yon Zanmi se Jezu, - What a Friend we have in Jesus

A la yon Zanmi se Jezu, Tout peche nou se chaj li! A la yon byenfè: pou pòte plent ba li nan la pryè! Konbyen fwa la pè nou pèdi, konbyen chagren nou subi; Pouki? Paske nou pa pòte, tout ba li nan lapryè. Si gen tantasyon ak touman, ou traka nenpòt kouman Nou pa pou janm dekouraje; Jezu la nan la pryè. Ki lés zanmi ki si fidèl, ki fè nanm blyé doulè-l? Jézu konnen sa feblès ye, jwenn ak li na la pryè. Nou santi-n fèb? nou pa kapab? Ki lés flo nape pase? Sovè a di li responsab: Jwenn ak li nan la pryè, si zanmi ou yo blye ou Di Jezu-l li tande ou, lape tann ou ak bra li louvri Jezu vle ba ou lavi.

No comments:

Post a Comment